سرخط خبرها

مقالات تخصصی معماری

لینک دانلودهر یک از مقالات تخصصی معماری پس از خرید به ایمیل شما ارسال می شود.تمامی مقالات  ترجمه شده دارای مراجع انگلیسی و فارسی  می باشد.در نوشتن ایمیل دقت کنیدوابتدای ایمیلتان www نگذارید.

نام فاpdfیل:بررسی روند بکار گیری پیکره سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و نحوه پیاده سازی آن در پروژه های عمرانی

تعداد صفحات:۶ صفحه

قیمت:

نام فاpdfیل:نقش فرآيند هاي كاوشي الگوريتمي در ساختمان هاي آينده

تعداد صفحات:۷ صفحه

قیمت:

نام فاpdfیل:مصالح بومی، گامی در جهت بازگرداندن ارزشهای معماری پایدار در مازندران (نمونه موردی پروژه سازه بامبو در مازندران)

تعداد صفحات:۶صفحه

قیمت:

نام فاpdfیل:تاثیر تکنولوژی صفحه نمایش لمسی بر ساختار و چیدمان فضای آموزشی

تعداد صفحات:۷صفحه

قیمت:

نام فاpdfیل:معماری بومی و تعاملات اجتماعی محلات ایران( نمونه موردی : محله قدیم آب انبار )

تعداد صفحات:۷صفحه

قیمت:

نام فاpdfیل:تاثیر تکنولوژی بر تحول فضای معماری با تاکید بر فضای معماری مجازی

تعداد صفحات:۹ صفحه

 

نام فاpdfیل:هویت شهر آینده با رویکرد طراحی شهری زمینه‌گرا

تعداد صفحات:۹ صفحه

 

نام فاpdfیل:باز زنده سازی فضاهای باز، پوشیده و بسته در معماری آینده

تعداد صفحات:۸ صفحه

 

نام فاpdfیل:تعامل نشانه در معماری

تعداد صفحات:۶ صفحه

 

نام فاpdfیل:ساختمان آینده؛ ضرورتها و نیازهای آن به فناوری نانو در شهر تهران

تعداد صفحات:۷ صفحه

 

نام فاpdfیل:چالش های جهانی شدن و شهر آینده

تعداد صفحات:۶ صفحه

 

نام فاpdfیل:فراهویت (در فضای چهارتاقی ایرانی)

تعداد صفحات:۹ صفحه

نام فاpdfیل:بکارگیری مفهوم فضای سايبر در خلق فضاهاي معماري (معماری آینده و توجه به وجوه غیرفیزیکی انسان)

تعداد صفحات:۷ صفحه

نام فاpdfیل:مقایسه تطبیقی درک انسان از طبیعت در مسکن تاریخی و آپارتمان درایران

تعداد صفحات:۸ صفحه

 

نام فاpdfیل:ساختمان های آینده در بافت تاریخی با رویکرد تعامل گرایی (نمونه موردی بافت تاریخی سبزه میدان زنجان)

تعداد صفحات:۹ صفحه

 

نام فاpdfیل:کاهش خطر آتش سوزی و زلزله با کاربرد مصالح جدید با بررسی نمونه موردی ای تی اف ای

تعداد صفحات:۸صفحه

 

نام فاpdfیل:بررسی ویژگی های سازه هسته مرکزی با مهار بازویی در ساختمان های بلند مرتبه با نمونه موردی برج شانگهای

تعداد صفحات:۷ صفحه

 

نام فاpdfیل:روانشناسی محیطی؛ الگوواره ی مؤثر بر هویت بخشی به معماری آینده ایران

تعداد صفحات:۸ صفحه

 

نام فاpdfیل:بررسی معماری بومی مازندران جهت دستیابی به اصول طراحی بومی و تبیین هویت کالبدی معماری مازندرانی

تعداد صفحات:۸صفحه

 

نام فاpdfیل:حفظ هویت در شهر آینده با تاکید بر نمادهای معماری بومی

تعداد صفحات:۸صفحه

 

نام فاpdfیل:تاثیر نانو مواد در زیباسازی نماهای شهری

تعداد صفحات:۱۱صفحه

 

نام فاpdfیل:بررسی ویژگیهای معماری فضای هیبریدی و مقایسه آن با معماری اسلامی

تعداد صفحات:۸صفحه

نام فاpdfیل:پدیدارشناسی مکان و احیای مکان فردا

تعداد صفحات:۸صفحه

 

نام فاpdfیل:معماری آینده و هویت

تعداد صفحات:۸صفحه(فایل ورد می باشد)

 

نام فاpdfیل:اصل استقرار، عاملی مهم در ارتقاء پایداری زیست محیطی محله مسکونی

تعداد صفحات:۴صفحه

 

نام فاpdfیل:بهره گیری از نقاب سایه و توده زمین جهت ایجاد محدوده آسایش در معماری اقلیم گرم و خشک

تعداد صفحات:۷صفحه

 

نام فاpdfیل:کاربرد فناوری نانو در صرفه جویی مصرف انرژی ساختمان

تعداد صفحات:۴صفحه

 

نام فاpdfیل:دگرگوني هاي فرهنگي در ايران و تاثيرات آن بر هويت شهري

تعداد صفحات:۱۱صفحه

 

نام فاpdfیل:هویت در نامکان (جستجوی معنا در شهر آینده)

تعداد صفحات:۷صفحه

 

نام فاpdfیل:مكان يابي محل دفن پسماندهای شهری

تعداد صفحات:۷صفحه

 

نام فاpdfیل:نانو معماری چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژی

تعداد صفحات:۸صفحه

 

نام فاpdfیل:استفاده از نمای دو پوسته به عنوان یک سیستم غیر فعال خورشیدی به منظور کاهش مصرف انرژی

تعداد صفحات:۸صفحه

 

نام فاpdfیل:انواع مکانیسم ها و روش های باز و بسته شونده در سازه های گسترش پذیر

تعداد صفحات:۸صفحه

 

نام فاpdfیل:بازشوهایی نوین در جهت بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات:۷صفحه

 

نام فاpdfیل:معماري با مصالح كاغذي؛ با تاکید بر بهره گیری از آن در اجراي بناهاي موقت پس از سانحه

تعداد صفحات:۸صفحه

 

نام فاpdfیل:فضاهای آموزشی آینده

تعداد صفحات:۷صفحه

 

نام فاpdfیل:بررسي تحقق پذيري معماري پايدار در مناطق كويري ايران با بكارگيري مصالح هوشمند

تعداد صفحات:۹صفحه

 

نام فاpdfیل:کاربرد کنترل پروژه در صنعت ساخت و سازایران

تعداد صفحات:۱۴صفحه

 

نام فاpdfیل:نقش فناوریهای نوین در خلق معماری انعطاف پذیر و پایدار

تعداد صفحات:۱۴صفحه

 

نام فاpdfیل:مزایای پنل های شیشه ای هوشمند در طراحی ساختمانها

تعداد صفحات:۷صفحه

 

نام فاpdfیل:بررسی قابلیت های یک روستا در جهت ایجاد قطب فرهنگی وگردشگری با تاکید بر توسعه پایدار

تعداد صفحات:۱۴صفحه

 

نام فاpdfیل:تاثیر جریانات زودگذردر سیر تحول جداره های شهری

تعداد صفحات:۱۳صفحه

نام فاpdfیل:اهمیت نور در معماری وتاثیر ان بر روان انسان

تعداد صفحات:۹صفحه

 

نام فاpdfیل:بررسی وضعیت معماری حال و اینده ایران

تعداد صفحات:۸صفحه

 

نام فاpdfیل:معماری همساز با اقلیم ایران

تعداد صفحات:۱۰صفحه

 

نام فاpdfیل:معماری پایدار چیست

تعداد صفحات:۱۷صفحه

 

نام فاpdfیل:فلسفه پست مدرن

تعداد صفحات:۱۵صفحه

 

نام فاpdfیل:نقش و جایگاه آب در معماری وشهرسازی ایران (همراه با نمونه موردی)

تعداد صفحات:۱۱صفحه

نام فاpdfیل:نگرش معمارانه به شهرهای جدید در ایران و جهان

تعداد صفحات:۷صفحه

 

نام فاpdfیل:بررسی اجزای معماری مساجد ایرانی

تعداد صفحات:۷صفحه

 

نام فاpdfیل:نگرشی به خانه سالمندان در ایران

تعداد صفحات:۷صفحه

 

نام فاpdfیل:نگرشی بر معماری کودکان

تعداد صفحات:۷صفحه

 

نام فاpdfیل:مراکز تجاری،فرهنگی امروز-بازار دیروز

تعداد صفحات:۸صفحه

 

نام فاpdfیل:نقش استفاده از فناوریهای نوین در ساخت و ساز کشور

تعداد صفحات:۱۴صفحه

 

نام فاpdfیل:مطالعه معیارهای مکان گزینی و اصول طراحی مسیر دوچرخه

تعداد صفحات:۱۴صفحه

 

نام فاpdfیل:کاربرد کنترل پروژه  در صنعت ساخت و ساز ایران

تعداد صفحات:۱۴صفحه

نام فاpdfیل:بررسی تفاوت معماری هوشمند در مقایسه با معماری متحرک و معماری پاسخگو

تعداد صفحات:۱۱صفحه

 

نام فاpdfیل:جایگاه فناوریهای نوین ساختمان در ایران و بررسی مفاهیم مرتبط با ان

تعداد صفحات:۱۴صفحه

 

نام فاpdfیل:بررسی فناوری نانو در شیشه های هوشمند ساختمانی

تعداد صفحات:۹صفحه

 

نام فاpdfیل:سازهای دینامیکی در برج های پویا

تعداد صفحات:۸صفحه

 

نام فاpdfیل:به کارگیری صنعتی سازی و تکنولوژی مصالح نوین برای توسعه پایدار

تعداد صفحات:۱۱صفحه

 

نام فاpdfیل:نقش فناوری نوین در تکنولوژی بتن برای سبک سازی ساختمان

تعداد صفحات:۱۱صفحه

 

نام فاpdfیل:بررسی حرکت در معماری سنتی و معاصر با رویکرد معناگرای وفیزیکی

تعداد صفحات:۱۵صفحه

 

نام فاpdfیل:امکان سنجی توان محیطی برای برنامه ریزی توسعه توریسم با تاکید بر اکو توریسم

تعداد صفحات:۷صفحه

 

نام فاpdfیل:کاربرد مصالح هوشمند در معماری آینده ،گامی بسوی معماری پایدار

تعداد صفحات:۱۴صفحه

 

نام فاpdfیل:نقش رفتارهای سازه ای با تاکید بر بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی

تعداد صفحات:۵صفحه

 

نام فاpdfیل:فن آوری ذرات بنیادین مصالح  معماری برای دستیابی آینده سبز

تعداد صفحات:۶صفحه

 

نام فاpdfیل:سیر اندیشه ها در شهر سازی

تعداد صفحات:۲۲صفحه(پاور پوینت)

 

نام فاpdfیل:روند طراحی معماری

تعداد صفحات:۲۹صفحه(فایل ورد می باشد)

فهرست موضوعات مقاله

روند طراحی
یکدست کردن طرح
جزئیات
نمونه ی یک روند طراحی
ارتباط در روند طراحی
ایده (کانسپت)
پیدایش ایده
ارتباط ایده با کلام و نوشتار
گزینش ایده
ایجاد فضاهای ذهنی بر اساس ایده
ایده های شکل دهنده
فرایند اکتشاف
شکل گیری کانسپت
کارهائی که باید برای رسیدن به طرح خوب و مورد نظر باید انجام داده شود:
روش های مختلف طراحی معماری:
چگونه یک پروژه طراحی کنیم؟
چگونه یک طرح معماری منظر دانشجویی را معرفی کنیم
چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم؟

 

 

نام فاpdfیل:استانداردها و ضوابط طراحی دانشکده هنر ومعماری

تعداد صفحات:۴۲صفحه (فایل ورد می باشد)

توضیحات: شامل ضوابط و استانداردها ،برنامه فیزیکی،تعریف و عملکرد هر فضا

 

به زودی مقالات تخصصی معماری بیشتری در سایت قرار خواهد گرفت…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *