سرخط خبرها

بایگانی برچسب: اصول ترجمه زبان انگلیسی

اصول ترجمه زبان انگلیسی

ترجمه معماری و بطور کلی ترجمه تخصصی یک نوع فعالیتی است که نقش عامل کنترل و یا حمایتی را می تواند توسط یک فرد، گروهی از افراد،یک ارگان مذهبی ، یک حزب سیاسی ، یک طبقه اجتماعی،یک دادگاه سلطنتی ، ناشران، و رسانه ها، از جمله روزنامه ها داشته باشد. چنین عوامل نظارتی(کنترلی) اغلب به عنوان یک نیرویی بر روی ...

ادامه نوشته »